VESTI

Krovna Organizacija Mladih Srbije

Kratak pregled najave događaja

Gde putuješ narednog proleća?

Gde putuješ narednog proleća? Stručni kursevi za studente tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa Evrope u okviru svog univerziteta organizuje stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti. Kursevi traju od 7 do 14 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina […]

Pratite nas