VESTI

Krovna Organizacija Mladih Srbije

Kratak pregled najave događaja

„Liderstvo u kulturi danas: pogledi, osobenosti, izazovi i potrebe”

Pitanje uloge kulture i liderstva u kulturi u današnjem društvu su blisko povezane sa umetničkim inovacijama, slobodom izražavanja kao i korišćenjem kulture za preispitivanje aktuelnih društvenih i političkih pojava. Neki uzdižu društvenu ulogu liderstva kulturi smatrajući je pogonom napretka i razvoja kulturnog sektora – “kreiranje radova, projekata i produkcija koje prikazuju spektar različitih mišljenja, osećanja […]

Pratite nas